ประเภทของรถสำหรับให้บริการลูกค้า

ร่วมขับเคลื่อน
ความสำเร็จของคุณ
ด้วยบริการของเรา

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดต่อรับบริการ

แจ้งความต้องการใช้บริการขนส่งของลูกค้า แจ้งสถานที่ ขึ้นสินค้า - ลงสินค้า

ดำเนินการด้านเอกสาร

ลูกค้าส่งใบสั่งจ้าง(po) รวมไปถึงเอกสารรับสินค้า ส่งสินค้า รวมไปถึงเอกสารประกอบที่จำเป็นต้องใช้ในการขนส่งสินค้า

บริการขนส่ง

ดำเนินการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามระยะเวลาที่กำหนด

ชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระได้ทั่งต้นทางและปลายทาง ตามความสะดวกของลูกค้า

หากคุณกำลังต้องการใช้บริการขนส่ง
ติดต่อเรา 08-1629-0266


บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งและกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างคล่องตัว เราพร้อมจะเคียงข้างและสนับสนุนความสำเร็จของท่าน ด้วยบริการขนส่งที่ตรงเวลา ในราคาที่เป็นธรรม

ติดต่อเรา    แผนที่