ความปลอดภัยในการขนส่ง

ขนส่งสินค้าและวัสดุก่อสร้าง
กระบวนการโลจิสติกส์
13/03/2019
ขนส่งสินค้าและวัสดุก่อสร้าง

ความปลอดภัยบนท้องถนนความปลอดภัยบนท้องถนน นับเป็นเรื่องสำคัญต่อทำงานขนส่งสินค้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะมีผลกระทบต่อองค์กรและลูกค้าแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสังคมผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย ไทยก้าวเจริญขนส่งจึงตระหนักและให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยเป็นอย่างมาก โดยเราได้มีการแบ่งการรักษาความปลอดภัยออกเป็นส่วนดังนี้

1. ความปลอดภัยของยานพาหนะ
ไทยก้าวเจริญขนส่งได้มีมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถที่ให้บริการอยู่เสมอ มีการตรวจเช็คเพื่อซ่อมบำรุงในส่วนที่สึกหรอหรือจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นประจำ อีกทั้งตรวจเช็คสภาพตามระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานให้น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์

2. ความพร้อมของพนักงาน
มีการจัดอบรมทักษะการทำงานและการดูแลรถรวมทั้งสินค้าที่ขนย้าย ตรวจสอบหาสารเสพติดทุกประเภท รวมไปถึงการตรวจร่างกายประจำปี และเช็คความพร้อมก่อนทำงาน โดยแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเป็น 0 ซึ่งพนักงานขับรถจะต้องมีสภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์เท่านั้นจึงจะเริ่มต้นทำงานได้

3. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Safty)
ในการจัดเรียงและขนถ่ายสินค้าแต่ละครั้งจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายเป็นสำคัญ ดังนั้น เราจึงเข้มงวดเรื่องน้ำหนักและขนาดของสินค้าที่รับมาทุกครั้ง โดยจะมีการแจ้งลูกค้าว่ารถแต่ละประเภทมีข้อจำกัดด้านใดบ้าง เพื่อจะได้ไม่เกิดความเสี่ยงในการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันสินค้าตกหล่นอย่างแน่นหนาและรัดกุม โดยมีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานทุกครั้ง และไม่ขนย้ายสินค้าให้เกินออกมานอกรถตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

4. การวางแผนการเดินทางและตรวจสอบด้วยระบบ GPS
เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านแผนการเดินทางขนส่งสินค้าเพื่อให้ประหยัดเวลาและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยมีการตรวจสอบสถานะและเส้นทางของรถอยู่ตลอดเวลาในขณะให้บริการ เพื่อให้สินค้าสามารถถึงที่หมายภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมไปถึงเตรียมการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหรือปัญหาเส้นทางจราจรคับแคบให้กับพนักงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการให้บริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *